Aktiviteter inför Granland III

Foto: Torbjörn Walberg

Foto: Torbjörn Walberg

Aktiviteter inför Granland III

(Denna sida kan komma att ändras under vårens gång då fler aktiviteter kommer upp)

Nedan följer ett schema över de aktiviteter som är inplanerade inför Granland III. Det rör sig om ett större antal workshop där vi tillverkar skäktor, spjut och kläder till vilka arrangemanget kommer köpa in material som kan köpas till självkostnadspris. Men även rollspels-workshops menade att sprida fiktionen och hjälpa deltagare med gestaltning.

Vi arrangerar också ett antal mindre lajv som alla är ett utmärkt tillfälle att spela din karaktär för första gången, eller spela en annan karaktär än den du kommer ha på Granland III.

Längst ner på denna sida finns ett anmälningsformulär som du kan använda för att anmäla dig och betala till något av lajven eller workshoparna. Alla workshopar är gratis att delta på och till de praktiska så har du också möjligheten att köpa av det subventionerade material som Föreningen Granland köper in till inköpspris.

Onsdagsmöten i Stockholm

Enligt gammal tradition arrangerar vi öppna arrangörsmöten kombinerat med deltagarträffar – varje onsdag på Café Dox i Gamla Stan, Stockholm. Mötenas syfte är att skapa transparens och insyn i arrangörsgruppens arbete, samt för att förstärka deltagarnas gemensamma bild av arrangemanget. Efter mötena brukar deltagarna gå till en närliggande pub, detta är dock inte en del av verksamheten.

När? Varje onsdag, kl 17:30 – 19:30.
Var? Café Dox, Stora Nygatan 31. Gamla Stan, Stockholm.
Pris? Gratis, men köp gärna en kopp kaffe av Caféet.

Legionen är vårt Fosterland – 13/4

Foto: Torbjörn Wahlberg

Foto: Torbjörn Wahlberg

En grupp veteraner ur Tredje Legionens Auxilia firar årsdagen av sin avmarsch mot kriget sex år tidigare med ett besök på vad som en gång var deras stamkrog i hemstaden Rovköping. Rollerna är gamla Alerska stadsvakter som tog värvning frivilligt blandat med straffinskrivna Måslänningar som hittat sitt hem och sin familj i legionen.

Legionen är vårt Fosterland är ett drama om saknad, vemod och rotlöshet – men också om gemenskap, kärlek och förmågan att kunna skapa en trygg tillvaro under fruktansvärda förutsättningar. Med metascener utforskar vi soldaternas tid tillsammans genom nedslag i deras historia, innan vi avslutar med att spela ut deras festkväll på årsdagen.

När? 13/4, kl 12:00
Var? Uplands Nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala.
Pris? Solidarisk anmälningsavgift på 100-200 kronor. 200 kronor på plats.

Sömnadsworkshop – 3/5 – 4/5

Under denna sömnadsworkshop kommer Föreningen Granland erbjuda verktyg och tyg för att sy kläder till Granland III. Fokus under helgen kommer att ligga på att sy vapenrockar och uniformer till de spelar som kommer spela soldater. För de spelare som spelar i Granlands Reguljära Armé är det extra uppmuntrat att gå på denna workshop då det för dem är viktigt att alla uniformsrockar är lika. Allt tyg kan inköpas till subventionerat pris från Föreningen Granland som köper in från grossist.

När? 3/5 – 4/5, kl 10:00-18:00 båda dagarna
Var? Sverok Stockholms Kansli, Lidnersgatan 10, Stockholm.
Pris? Gratis, men köp gärna material!

Skäktworkshop – 10/5 – 11/4

SkäktorUnder Granland III kommer det skjutas en hel del armborst och till det behövs stora mängder skäktor. Under denna workshop kommer vi gemensamt att producera de skäktor som behövs till lajvet så vet du med dig att du eller din grupp kommer använda armborst så dyk upp! Skäktorna kommer sedan kunna köpas av de grupper som hjälpte till för subventionerat självkostnadspris.

När? 10/5 – 11/5, kl 10:00-18:00 båda dagarna.
Var? Vinggatan 19, Skarpnäck, Stockholm.
Pris? Gratis, men köp gärna material!

Spjutworkshop – 17/5 – 18/5

Foto: Johan Nylin

Foto: Johan Nylin

På Granland III uppmuntrar vi användning av spjut, därför hjälper vi våra deltagare tillverka dessa. Spjuten kommer tillverkas gemensamt och till denna workshop kommer därför arrangemanget att köpa in det material som behövs för tillverkningen. Kom dit själv eller med din grupp och hjälp till att tillverka spjuten så kan du eller din grupp sedan få köpa spjut till ett subventionerat självkostnadspris.

När? 26/4 – 27/4, kl 10:00-18:00 båda dagarna
Var? Vinggatan 19, Skarpnäck, Stockholm.
Pris? Gratis, men köp gärna material!

Rotationsplats Sparvmyren – 23/5 – 24/5

Foto: Torbjörn Wahlberg

Foto: Torbjörn Wahlberg

En hungrig fänika ur Hökköpings kår stretar sig fram genom landskapet på väg till den lilla byn Sparvmyren. Där ska de att upprätta en rotations- och exercisplats för soldater på väg mot Rikets gräns – men först måste de komma fram och säkra byn. Maten är slut och deras enda hopp är att det finns tillräckligt i Sparvmyren för dem själva och de rekryter för med sig för att träna. Förhoppningsvis är byn tom, annars kommer de behöva tömma den.

Rotationsplats Sparvmyren är ett lajv om den vardag som sker i skuggan av krigets helvete. Karaktärerna är huvudsakligen soldater och rekryter som skall bli soldater i Hökköpings kår, men utrymme finns också för att spela soldat från andra kårer. Lajvet börjar utanför den lilla byn Sparvmyren med att soldaterna kommer marschera in för att säkra byn. Enbart den utrustning som kan bäras på kroppen får användas på lajvet, sover gör ni husen och mat kommer finnas i byn. Lajvet karaktäriseras av Granländskt lägerliv.

När? 23 – 24 maj. Lajvet börjar kl 19:00 den 23:e med en timmes lång workshop.
Var? Moriaberg lajvområde, Tumba, Stockholm.
Pris? 200 kronor (+50) med uniform

Rotationsplats Sparvmyren utskick

Rollworkshop I – 7/6

Inför Granland III erbjuder vi en serie workshoptillfällen där deltagarna får en möjlighet att utveckla sina roller tillsammans med representanter från workshopgruppen. Det första workshoptillfället har temat ”Vem du var”. En möjlighet att bygga barndomsminnen för din karaktär och för gemensamma minnen för din grupp.

Tid: 7/6, 14:00-18:00
Plats: TBA, Stockholm.

Grancon 14-15 juni

Foto: Max Wolfe

Foto: Max Wolfe

GranCon 4 är ett helhelgs lajvkonvent i Stockholm tillägnat lajv i allmänhet och Granland i synnerhet. Konventet är ett intimt konvent med lagom många aktiviteter där fokus ligger på att lära känna varandra och utvecklas som spelare. Detta år är fjärde gången konventet sätts upp, och fokuserar nu särskilt på Granland III. Under konventet kommer ett antal workshops, lajv och träffar hållas med fokus på det spel som kommer att ske på Granland III. Mer information närmare konventet.

När? 14/6 – 15/6 10:00-20:00 lördag och 10:00-16:00 söndag
Var? Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks allé 25, Stockholm.
Pris? Gratis.

Inga stormar än - 28/6

Inga stormar änDet är sommar och studenterna på Duvköpings universitet tittar allt mer längtansfullt ut ur föreläsningssalarna. I den anatomiska salen har lektor Anna Eriksdotter nästan gett upp att få medicinarna att följa obduktionen. Examenstider väntar och för många i salarna går tankarna till norr och det krig som ryktas vara på väg. Hos läkarstudenterna går en kall kåre längs ryggraden, bara inte fälttjänsten måste göras i ett fullskaligt krig. Några väbelsstudenter anmäler sig med skräckblandad förtjusning till frivillig fältväbelstjänst – men innan allvaret börjar vankas det festligheter.

Inga stormar än är ett lajv om de som snart ska bli en del av den Granländska eliten och om hur det är att leva som makten i ett förtryckande land. Lajvet utspelar sig under en examensfest för studenter vid Duvköpings Universitet. Spelet kommer vara en studentikos afton med middag och dryck inkluderat. Deltagarna spelar studenter vid universitetet alternativt speciellt inbjudna gäster.

När? 28/6, kl 15:30.
Var? Lilla Lugnet i Judarskogen, Bromma, Stockholm.
Pris? 200 kr, Trerättersmiddag ingår.

Rollworkshop III – 5/7

Inför Granland III erbjuder vi en serie workshoptillfällen där deltagarna får en möjlighet att utveckla sina roller tillsammans med representanter från workshopgruppen. Det tredje workshoptillfället är tänkt som komplement för den som missat tidigare workshops eller vill bygga vidare. Crashbygg en karaktär!

När? 5/7, kl 14:00-18:00
Var? TBA, Stockholm
Pris? Gratis.

Anmälan Rollworkshopar och GranCon

Här anmäler du dig till Rollworkshopsarna och Grancon. Det är bra om vi du anmäler dig så vi kan få en uppfattning över hur många som kommer.

Namn:
Jag vill anmäla mig till följande:

Anmälan Lajv och Hantverksworkshopar

Här kan du anmäla dig till alla minilajv samt i förväg köpa material till Hantverksworkshoparna!

Namn:
E-mail:
Mobilnummer:
Anmälan lajv:
Skäktworkshop 19-20/4:
Sömnadsworkshop 26-27/4
Spjutworkshop 17-18/5: