Kontakt

Kontakt & Kommunikationskanaler

Primär kontaktkanal
info@granland.se

Granland III arrangeras projektgruppen Granland III VU i samarbete med Föreningen Granland. För att kontakta arrangemanget skicka epost till info@granland.se. Om du vill vara säker på att få ett officiellt svar på en fråga så är det dit vi vill att du hör av dig.

Vi besvarar också frågor i möjligaste mån på vår facebookgrupp. Denna kanal är primärt till för deltagardiskussioner.

För den som önskar har vi även föreningens gamla forum. Det är primärt tänkt att användas av grupper på lajvet som inte vill använda Facebook som plattform för gruppdiskussioner. Gruppledare är välkomna att höra av sig om de vill ha ett underforum för sin grupp. Tänk på att det gamla forumet inte besöks av arrangörer överdrivet ofta.