Praktiskt

Under den här menyposten hittar information om de praktiska aspekterna av Granland III, så som plats, kostnad, regler med mera.