Regler

Spelregler för Granland III

Grundläggande

Granland III är ett spel som arrangeras med inställningen ”frihet under ansvar”. Detta innebär att vi utgår ifrån att alla våra deltagare är medvetna och mogna människor som inte kommer ha en bättre eller säkrare upplevelse med hjälp av ett tungt regelverk – utan tack vare respekt, omtanke och hänsyn från sina medspelare. Denna solidariska och öppna syn gentemot varandra skall genomsyra varje möte mellan individer under den tid Granland III pågår.

In & Off

Vad som är inlajv stannar inlajv, och det som är offlajv stannar offlajv. Detta är väldigt viktigt eftersom att vi kommer att jobba med en hel del metoder som annars kommer att bli väldigt obehagliga både att utföra och utsättas för.

Uppförande i spel

På Granland III förväntas det att du uppför dig i enlighet med fiktionen på ett sätt som är realistiskt och äkta. Du skall befinna dig i spel då du är i närheten av andra spelare och på inget sätt förstöra andras spelupplevelse. Du skall uppmuntra till, skapa och söka spel för dig själv samt andra i din omgivning och enligt gammal sed ”hellre säga ja än nej”.

Metaord

Vi använder tre metaord på Granland 3. Off, Easy och Skarp.

När ordet Off används betyder det att spelet bryts. Det används som säkerhetsord för att bryta en scen man inte är bekväm med, men det kan också användas för att meddela att snabbt offlajv-budskap.

Easy används för att tona ner spel som man anser blir för jobbigt av en eller annan anledning, men man vill inte bryta spelet. Exempelvis en stark scen som man gärna vill spela, men inte så intensivt.

Skarp är ett larmord som används för att meddela samtliga spelare runt omkring att en allvarlig fara för spelet uppstått. Allt spel i närheten skall då omedelbart upphöra tills faran är åtgärdad. Exempelvis används ”Skarp skada” för att meddela att en allvarlig skada uppstått hos en spelare, eller ”Skarp eld” när en riktig eldsvåda uppstått. Använd inte ordet Skarp i onödan.

Meta, språk och 360

Med undantag för de tre metaorden används enbart två metatekniker på Granland 3 – boffervapen och språk. Boffervapen skall behandlas som om de vore äkta samt vara i ett så pass bra utförande att de för det nakna ögat ser äkta ut. Vad gäller språk är det huvudsakliga språket svenska, men då internationella deltagare kommer förekomma kommer även andra språk användas. Alla dessa språk symboliserar det språk som talas av alla karaktärer i spel. Vi vill däremot inte att påhittade brytningar eller överdrivet användande av låneord förekommer, då detta enbart kommer framstå som löjligt.

I övrigt används inte metatekniker för lajvet som helhet utan spelet skall hålla så kallad 360-standard, vilket innebär att allting som befinner sig på spelområdet skall vara vad det är och således i ett utförande som är äkta och i enlighet med fiktionen. Allt skall vara äkta 360 grader omkring dig. Granland III har höga förväntningar på sina deltagares utrustning och rollspel.

Vi uppmuntrar deltagare och grupper till att använda egna metatekniker om de vill ha sådana internt, men dessa skall användas på ett sådant sätt att det inte stör eller förvirrar det övriga spelet.

Nock, Snitt, Död, Gift osv.

Vi har på Granland III som tidigare nämnt mycket få metatekniker. Vi använder oss exempelvis inte av de traditionella metatekniker som på medeltidslajv används för att kunna slå karaktärer medvetslösa, döda dem, förgifta dem osv. Detta lämnas upp till deltagarna att själva lista ut hur de ska göra, lämpligtvis genom att lösa detta på ett realistiskt sätt. Det skall påpekas att inga karaktärer kan dö på Granland om inte deras spelare väljer det själva.