Scenario

Många civila har lidit svårt av de många krigen, särskilt måslänningarna har varit hårt ansatta. Foto: Geddafors

Många civila har lidit svårt av de många krigen, särskilt måslänningarna har varit hårt ansatta. Foto: Geddafors

Scenario

Efter nästan fyra år av instabil vapenvila mellan den Heliga Armén och Granland bryter kriget ut på nytt – i juli 1179 AG marcherar den Granländska Reguljära Armén över dess nordöstra gräns till Ala Rike med siktet på Norrdala, Ala Rikes huvudstad. Medan den Granländska hären långsamt marcherar norrut förbereder sig den Heliga Armén för fältslag vid Blockby fästning; knappt nio mil från gränsen. Ett par mil söderut, i det gamla gruvsamhället Korpmyren har den Heliga Arméns tredje legion befäst landsvägen för att försinka den Granländska invasionshären. För att möta detta motstånd skickar den Granländska generalstaben Hökköpings kårs sjunde kompani i syfte att röja vägen för frammarsch.

Granland III utspelar sig i juli år 1179 AG under den andra veckan av den Granländska invasionen av Ala Rike, det heliga landet. Karaktärerna på plats är soldater eller civila i direkt anslutning till den Heliga Arméns tredje legion eller Granlands Hökköpings Kår. Scenariot kommer präglas av kulturkonflikt, religionskonflikt och kamratskap över krigets gränser mellan karaktärer från fem kulturer och tre inriktningar av den gemensamma religionen Ordaves.

Fåglarna är Guds utsända som vakar över människorna. Fåglar är heliga i Ordaves.

Fåglarna är Guds utsända som vakar över människorna. Fåglar är heliga i Ordaves.

För majoriteten av karaktärerna har kriget blivit deras vardag. De är yrkessoldater och lever således sina liv i ständig fara för sitt eget och sina kamraters liv. Kyla, hunger, mörker, sjukdom, död och sorg har satt sina spår. Men där finns också glädje, förståelse, gemenskap och kärlek – ibland på de underligaste av platser. Krigets vansinne präglar vardagen för de själar som under de gröna eller röda standarden går i strid för sina ideal i hopp om en bättre framtid. Och för de se som ännu inte tagit kriget till sig väntar ett kallt uppvaknande när krigets verklighet tar dem med storm eller död.

Som deltagare på Granland III spelar du en karaktär som dras mellan sin tillhörighet och lojalitet till sina kamrater, sin ideologiska övertygelse, sin kultur och sin tro. Men du spelar också en funktion på det sättet att du tillsammans med dina medspelare kommer gestalta en realistisk och fungerande militär organisation. Du spelar en karaktär med förväntningar på sig utöver det vanliga, och som aktivt och medvetet piskas in i ledet av sin armés ledande ideologi och värdegrund – och lever sitt liv i relation till detta. Detta når sin spets när din karaktär, av egen eller andras vilja, tvingas förbi sitt samvetes gränser i försvar vad de tror på.

På Granland III kommer vi under spelet och i fiktionen att använda oss mycket och ofta av extrema politiska och religiösa uttryck. Element som rasism, nationalism, fundamentalism och elitism kommer i hög grader att prägla spelet och som karaktär kommer man att ta en del av detta. Vi kommer aktivt och ofta använda djupa känslor och avancerad gestaltning för att nå den hundraprocentiga immersion vi eftersträvar. Detta är ett spel för de spelare som strävar till att testa sina egna gränser och möjligheter så långt det bara går, och vill ta med sig en ny insikt hem efter spelets avslut.