Spelbara Fraktioner

Fraktioner

Spelbara Fraktioner

De båda sidorna på Granland III kan synas väldigt olika, men för den vanliga soldaten är vardagen i princip densamma –  krigets vansinne är densamma oavsett vilken färg uniformen har. För soldaterna på båda sidor är det överlevnad som är det primära målet – mat, värme och inte sällan närhet är de behov som behöver fyllas. Oavsett om man tjänar i det religiöst fanatiska folkuppbådet som kallas den Heliga Armén eller i den välorganiserade trupp som den Granländska Reguljära Armén utgör så är man först och främst människa med allt vad det innebär. Det är den lilla människan i kriget som skildras på Granland III.

För samtliga karaktärer kommer religionen Ordaves vara en central del av spelet. Varje roll är uppväxt i en kultur där talet två spelar en viktig roll och därför även starkt påverkar synen på relationer i samtliga kulturer. Samma tryck på tvåsamhet finns överallt och även samma sökande efter närhet. De sociala omvälvningarna är omfattande oavsett var du lever – och reaktionerna på dessa skiljer sig sällan särskilt mycket åt.

Krigets vardag är vad vi vill skildra med det här lajvet. Arméerna må vara olika till sin karaktär men människorna i dem delas inte upp av färgen på deras uniform, utan av deras tro, kultur och vilja.

Heliga Armén

Auxilian2
Auxilia ur tredje legionen. Foto: Björn Kallander

Den Heliga Armén är mer av en folkmobb samlat av ett religiöst kall än en regelrätt armé. Tillsammans försvarar de det heliga landet Ala Rike och kämpar för en ny värld med hopp om tro och harmoni. Den Heliga Armén består av en samlad skara av idealister, småtjuvar, utblottade, religiösa fanatiker, yrkessoldater, äventyrslystna spolingar, tvångsrekryterade och alla de andra som inte kunde finna någon annan plats i världen. Många har tagit värvning för att överleva, vissa för att fly och andra av idealistiska och religiösa skäl. Ledarskapet är otydligt och den som är tillräckligt skicklig och villig kan ta makten över någon av de legioner som alla lever på plunder, eller en sold vars ursprung är oklart. Det är det penitentiska prästerskapet som styr den Heliga Armén. Ett nytt prästerskap som sällan lägger sig i soldaternas görande om det inte är rent kätterskt – men deras världsbild baserad på tanken om att man genom underkastelse och offer kan nå Guds bo genomsyrar hela hären. Tusentals är de människor som tjänar i den Heliga Armén mot syndernas förlåtelse.

Människorna i den Heliga Armén är en salig blandning. De kommer från vitt skilda delar av den norra världen och de kulturella skillnaderna leder ofta till konflikter. Samtidigt är nyfikenheten på andra kulturer stor. Den penitentiska tron styr men trots detta tillhör många andra inriktningar av Ordaves. Hären är en smältdegel. Soldaterna tillhör antingen Auxilian, lättare trupper som strider i armén utan betalning, eller legionärerna – bättre utrustade yrkessoldater som svär sin trohet till legionen i utbyte mot betalning. Även den stolta religiösa orden Vita vingarna – tungt rustade, fromma och allvarliga – har anslutit till hären.

Granlands reguljära armé

Foto: Björn Kallander
Skadad fanjunkare ur Hökköpings kår. Foto: Björn Kallander

Den Granländska Reguljära armén är en disciplinerad och vältränad trupp. Det är världens främsta stridande styrka, men soldaterna är tärda. År av krig har satt sina spår och nu är de slitna och traumatiserade. Av de tappra krigare som en gång tog värvning för sin stora kärlek till Granland är många brutna. Av de nya rekryterna har deras familjers prekära situation, hunger eller ibland rent tvång drivit dem till värvning i armén. De granländska soldaterna är skickliga och den Reguljära Armén präglas av professionalism med en tydlig heirarki. Där den Heliga Armén är mångkulturell är den Reguljära homogen, de kulturella skillnader som finns orsakar frekvent konflikter. Den reformerta tron med sitt fokus på det vardagliga livet är styrande och religionen är för soldaten ofta den enda trösten.

Granland är ett land i stor social omvandling. I en nyligen utförd statskupp tog väblarna, den byråkratiska eliten, makten. De kom med löften om fri skolgång, möjlighet till klassresor och alla granlänningars likhet inför lagen. Men deras revolution har också inneburit en social omvandling som drivit familjer från sina hem till de växande städerna för att slita i borgarskapets manufakturer. Många granländska soldater måste tjäna i armén för att upprätthålla någon typ för sina familjer. I den Reguljära armén har väbeln knutit makten hårdare till sig och missnöjet bland soldaterna växer för var dag som går – det viskas om revolt i de granländska leden.