Strid på Granland

Strid på Granland

Strid på Granland

Det skall först och främst poängteras att all strid på Granland III är till för att bygga och förbättra rollspel och drama. Sträva därför aldrig aktivt efter att hamna i eller vinna en strid; det viktiga är dramat som uppstår kring striden.

Grundläggande vision

I utvecklandet utav stridssystemet har vi försökt att minimera mängden regler för att lyfta fram att det viktiga är rollspelet och inte själv striden. Eftersom att Granland III innefattar stridsmoment har vi valt att använda oss av ett fåtal väldigt strikta riktlinjer  för att alla ska spela striderna på samma villkor. Det viktigaste är och förblir dock återigen att få till en intressant berättelse. På Granland III vill vi att alla ska visa respekt och hänsyn för sina medspelare och deras olika förutsättningar. Om du är vältränad och van vid att slåss på lajv ser vi gärna att du spelar generöst och om du känner dig ovan vid strid på lajv kan du låta din roll klara en extra träff. Reagera dock alltid på träffarna du får så att folk känner att deras slag och träffar ger effekt.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att slå mot huvud, hals och skrev. Vi ber våra deltagare att inte spela på träffar mot förbjudna träffzoner för att inte uppmuntra någon att sikta där. Träffar bör märkas och ha en realistisk potential att skada om vapnet hade varit äkta. Det är valfritt att spela på nuddar eller slintar. Strid får inte ske i respektive sidas basläger, däremot på alla andra platser på spelområdet.

Strid & rustning

Strid på Granland2Stridande på Granland är antingen orustade, rustade eller tungt rustade. Som orustad förväntas man vara ute ur striden efter den första träff man tar emot; rustade och tungt rustade efter den andra. Med ute ur striden betyder att din karaktär känner sig så mörbultad, rädd eller sårad att denne direkt kommer ta sig bort från striden. Nyckelordet här är att din karaktär ska bort från slagfältet på valfritt sätt och inte återvända innan striden är över, samt att genom tydligt och bra rollspel visa sin skada, flykt, förvirring eller liknande. Som rustad räknas en soldat som bär hjälm samt kroppspansar av metall över bål och bröst (såsom pansar, plåt eller brynja). Som orustad räknas en soldat som bär mindre än detta, och som tungt rustad räknas en soldat som bär substantiellt mer. Exempelvis är en soldat med gambeson och hjälm orustad, medan en tungt rustad soldat skall bära rejäl metallrustning på stora delar av kroppen. Som tumregel kan sägas att Auxilian och Kronebo kår generellt är orustade. Hökköpings kår och Legionärer är rustade samt att Duvköpings kår och de Vita Vingarna är tungt rustade. Denna uppdelning finns av balansskäl i syfte att göra striderna jämna så att båda sidor får spela på både segrar och förluster, därför är det alltid godkänt att rusta lättare, men att rusta tyngre skall ske i mycket få undantagsfall och endast med god anledning. Spela hellre för att förlora än att vinna. Tungt rustade soldater kan välja att räkna bort alla träffar från enhandsvapen och projektiler på de ytor som består av hela stycken med plåtrustning. De är inte immuna emot träffar från tvåhandsvapen, exempelvis spjut eller hillebarder. Alla träffar på helt orustade kroppsdelar skall spelas på som en skada som helt försätter den träffade ur stridbart skick – oavsett hur mycket rustning denne bär i övrigt.

Det är tillåtet att frångå de här riktlinjerna för strid under förutsättning att de grupper som strider kommit överens om det i förväg, tränat innan lajvet och iakttar försiktighet.

Skada och läkning

När du är ute ur striden behöver du utföra någon form av handling tillsammans med en annan spelare i syfte att åter kunna strida – detta kallas för att göra en läkescen. Läkescenen får utföras först efter att striden är slut för alla inblandade men kan i övrigt bestå av i princip vad som helst. Vanligt är såklart att få sjukvård och ägna sig åt skadespel, men egentligen kan vad som helst fungera. Exempelvis att ha en lång diskussion om döden med en vän, bikta sig för ett prästpar eller bli utskälld av ett befäl, du väljer helt själv. Relevant är att det skall vara ett viktigt uppvaknande som på något sätt återställer din karaktärs fysiska eller psykiska hälsa samt att det ska ta en stund att utföra den. Soldater som bär både gambeson och hjälm behöver inte vänta tills striden är över för att genomföra sin läkescen utan kan göra denna handling även under den. Detta ska dock göras högst en gång per strid och därefter går soldaten ner på första träffen av vilket vapen som helst oavsett om soldaten är att klassa som orustad, rustad eller tungt rustad. Här är det viktigt att läkescenen tar lite tid, så att det är uppenbart att din karaktär saknas i striden under en betydande stund. De flesta soldater på Granland III kommer kunna använda sig av denna regel. Skadespelet samt läkescenerna är det viktigaste med striderna på Granland III och någonting som alla spelare kommer lägga mycket fokus på. Vi har infört detta för att gå bort från klassiskt krigslajvande, där soldater alltid blir näst intill dödligt sårade efter en strid och får läkarvård som sedan återställer dem efter en kort stund. Vi vill ha en trovärdigare känsla och ser därför att soldater oftare blir rädda och flyr eller åsamkas lättare skador som sedan kan spelas på under resten av arrangemanget utan att försätta karaktären ur stridbart skick, istället för att bli dödligt sårade varje strid och sedan vara fullt återställda senare samma dag.

Utrustning i strid

Sköldar som används på Granland 3 skall ha vadderade sköldkanter, rustning får inte ha vassa delar. Allt materiel skall vara av tidskorrekt utförande och material. Samtliga vapen skall hålla en säker standard där de inte riskerar att gå sönder under pågående strid. Vad gäller materiel som blir kvarglömt efter strider – lämna dem där striden tog plats så att dess rättmätiga ägare kan hämta dem senare. Om platsen skall besättas ska utrustningen snarast återlämnas i klump till andra sidan, förslagsvis omgärdat av gott rollspel genom exempelvis krav på lösöre eller utbyte. Endast boffervapen gör skada i strid. Vadderade sköldar räknas inte som vapen.